Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

INFORMACJA COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku podjęła decyzję o zamknięciu od dnia 02 kwietnia 2020 roku placówki dla Klientów i wykonywanie przez pracowników pracy w trybie wewnętrznym.

 

Jednocześnie informujemy, że przy drzwiach wejściowych do budynku ustawiona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach, na których niezbędne jest umieszczenie:

- imienia i nazwiska;

- numeru telefonu komórkowego w celu szybkiej i sprawnej komunikacji;

- numeru konta bankowego (na wniosku o pomoc lub innym dokumencie), na które tut. OPS będzie przekazywał świadczenia pieniężne, jeśli takie zostaną stronie przyznane.

Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.

 

W sprawach prowadzonych przez tut. OPS można się kontaktować telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka:

Dyrektor OPS

tel. 68 327 83 37

Księgowość

tel. 68 321 90 58

Świadczenia rodzinne

tel. 68 327 88 83

Pracownicy socjalni

tel. 68 321 90 95

 

 


 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.06.2020 r.)

Utworzono dnia 10.07.2020

 

 

 

Czerwieńsk dn. 10.07.2020 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.06.2020 r.)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na organizację trzydniowej wizyty studyjnej w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich,  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz zorganizowania w trakcie wizyty studyjnej warsztatów dla uczestników dot. pracy z klientem w oparciu o jego zasoby (empowerment) zgodnie ze standardem pracy socjalnej, w tym praktyczne stosowanie dokumentacji w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez:

 

Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym Empatia  z siedzibą w Częstochowie, ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa.

 

Oferta uznana została za najkorzystniejszą na podstawie ceny oraz doświadczenia wykonawcy w organizacji wizyt studyjnych określonych w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.06.2020 r.)

Świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia 03.07.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, iż na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do:

świadczeń rodzinnych,

świadczenia Dobry start ,,300+”,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną  przez portal emp@tia, bankowość eletroniczna, PUE ZUS.

- od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

 

UWAGA!

W roku 2020 NIE SKŁADA SIĘ wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), które przyznane są do 31 maja 2021 r.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać w następujących terminach:

- od dnia 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.

 

Wzory wniosków oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4.

,,Uczymy się seniora”

Utworzono dnia 01.07.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku serdecznie zaprasza Seniorów z naszej gminy do uczestnictwa w projekcie "Uczymy się seniora" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, który będzie realizowany na terenie Gminy Czerwieńsk i Zaboru przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze.

 

Projekt ma na celu wzmacnianie kompetencji nieformalnych opiekunów seniora oraz nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy na temat wieku starszego. Jest skierowany do osób w wieku 60+. Przewidujemy atrakcyjne warsztaty m.in. dietetyczne, z cyfryzacji, zdrowotne i psychologiczne. Na warsztatach zostanie zapewniony poczęstunek, kawa i herbata.

czytaj dalej na temat: ,,Uczymy się seniora”

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

Utworzono dnia 30.06.2020

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert na organizację trzydniowej wizyty studyjnej w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich,  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz zorganizowania w trakcie wizyty studyjnej warsztatów dla uczestników dot. pracy z klientem w oparciu o jego zasoby (empowerment) zgodnie ze standardem pracy socjalnej, w tym praktyczne stosowanie dokumentacji

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

,,Uczymy się seniora”

Utworzono dnia 18.06.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem realizuje projekt "Uczymy się seniora" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zachęcamy Seniorów z Gminy Czerwieńsk do udziału w projekcie.

czytaj dalej na temat: ,,Uczymy się seniora”

Telefon Wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych

Utworzono dnia 15.06.2020

Nowo powstałe stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych.

 

czytaj dalej na temat: Telefon Wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu 2.5

Utworzono dnia 04.05.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów przybliżających model realizacji usług o określonym standardzie oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych według poniższej specyfikacji.

 

 

 

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe dotyczące projektu 2.5

Projekt 2.5 Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy

Utworzono dnia 24.04.2020

 

Projekt 2.5 ,,Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

 

W okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 412 887,50 zł

czytaj dalej na temat: Projekt 2.5 Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy

INFORMACJA COVID-19

Utworzono dnia 02.04.2020
INFORMACJA COVID-19 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku podjęła decyzję o zamknięciu od dnia 02 kwietnia 2020 roku placówki dla Klientów i wykonywanie przez pracowników pracy...
czytaj dalej na temat: INFORMACJA COVID-19

Pomoc osobom w kwarantannie

Utworzono dnia 26.03.2020

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. Co możesz zrobić? Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której...

czytaj dalej na temat: Pomoc osobom w kwarantannie

Ogłoszenie

Utworzono dnia 25.03.2020

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa (COVID-19), Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, iż DO ODWOŁANIA nie będzie przyjmował interesantów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych). Pracownicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą elektroniczną...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

OGŁOSZENIE!

Utworzono dnia 16.03.2020

  W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa (COVID-19), Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. nie będzie przyjmował interesantów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych). Pracownicy nie przerywają pracy,...

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE!

Program Pomocy Dzieciom

Utworzono dnia 11.02.2020

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium  Stowarzyszenia SPES. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb. Program...

czytaj dalej na temat: Program Pomocy Dzieciom

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Utworzono dnia 10.02.2020

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby i rodziny, którym zostało wydane skierowanie z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, będą wydawane paczki żywnościowe w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej 2 w dniu 17.02.2020 r. od...

czytaj dalej na temat: PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 137

W poprzednim tygodniu: 145

W tym miesiącu: 160

W poprzednim miesiącu: 624

Wszystkich: