Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

INFORMACJA COVID-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w siedzibie placówki przebywać może tylko jeden Klient.
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA WIZYTY. 
Pracownicy zadania wynikające z działalności OPS realizowali będą w trybie wewnętrznym. Wywiady środowiskowe, w większości, przeprowadzane będą telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że przy drzwiach wejściowych do budynku zawieszona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach, na których niezbędne jest umieszczenie:

- imienia i nazwiska;

- numeru telefonu komórkowego w celu szybkiej i sprawnej komunikacji;

- numeru konta bankowego (na wniosku o pomoc lub innym dokumencie), na które tut. OPS będzie przekazywał świadczenia pieniężne, jeśli takie zostaną stronie przyznane. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku od miesiąca października 2020 roku nie realizuje wypłat gotówkowych.

Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.

W sprawach prowadzonych przez tut. OPS można się kontaktować telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka:

  Dyrektor OPS

tel. 68 327 83 37

  Księgowość

tel. 68 321 90 58

  Świadczenia rodzinne

tel. 68 327 88 83

  Pracownicy socjalni

tel. 68 321 90 92

tel. 68 321 90 94

tel. 68 321 90 95

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PAŃSTWU ZDROWIA I ODPORNOŚCI!


 

AKTUALNOŚCI, strona 4:

2020.12.10 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA

Utworzono dnia 14.12.2020

Czerwieńsk dn. 10.12.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 27.11.2020 r. – usługa pełnienia funkcji PSYCHOLOGA)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji PSYCHOLOGA w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Pracownię Psychologiczną Marta Słotwińska, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 68-100 Żagań

UZASADNIENIE

Wybrany do udzielenia zamówienia Wykonawca złożył wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty i spełnia wymagania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy za wykonanie zamówienia zaproponowali najkorzystniejszą cenę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów za kryterium doświadczenia.

 

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwieńsku
Beata Przymus

 

Projekt ,,Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta
poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

czytaj dalej na temat: 2020.12.10 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA

2020.12.07 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Utworzono dnia 09.12.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 19.11.2020 r. – usługa opracowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników socjalnych)

czytaj dalej na temat: 2020.12.07 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Ankieta - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk

Utworzono dnia 02.12.2020

Ankieta - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk

Szanowni Mieszkańcy! Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy dowiedzieć się, jakie kwestie społeczne są ważne dla Mieszkańców naszej gminy.  Udzielone odpowiedzi będą bardzo pomocne przy opracowaniu Strategii na kolejne lata. Ankieta jest anonimowa.

Żeby przejść do ankiety on-line należy kliknąć w link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjNETgI3h0iuDBld65bc2N8B6c3z06QY41TdoTDzuZpRxg1g/viewform?usp=sf_link

Każdy głos ma znaczenie i każda opinia się liczy. Dlatego prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, a także o zachęcenie do tego innych – rodziny, znajomych, współpracowników (żeby udostępnić link do ankiety w mediach społecznościowych wystarczy kliknąć ikonkę w prawym górnym rogu ankiety on-line).

Państwa opinie oraz sugestie są dla nas ważne, ponieważ pozwolą dostosować planowane działania do oczekiwań Mieszkańców!

Bezpłatne udzielanie porad prawnych za pomocą teleporad lub środków komunikacji elektronicznej

Utworzono dnia 01.12.2020

Uprzejmie informujemy, że zielonogórskie Stowarzyszenie "Ex Dono" realizuje projekt pn. Poradnictwo społeczno-prawne dla osób niepełnosprawnych w czasie epidemii Covid-19. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. Działanie będzie odbywać się w miesiącu grudniu 2020 r. i obejmować bezpłatne udzielanie porad prawnych za pomocą teleporad lub środków komunikacji elektronicznej.

Adresatami działań są osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat grodzki m. Zielona Góra, powiat zielonogórski ziemski, krośnieński oraz świebodziński.

Zachęcamy osoby do skorzystania z oferty Stowarzyszenia "Ex Dono".


czytaj dalej na temat: Bezpłatne udzielanie porad prawnych za pomocą teleporad lub środków komunikacji elektronicznej

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5 z dnia 27.11.2020 r. - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Utworzono dnia 27.11.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe do projektu 2.5 z dnia 27.11.2020 r. - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5 z dnia 27.11.2020 r. - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 27.11.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: PSYCHOLOGA

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe do projektu 2.5 z dnia 27.11.2020 r. - PSYCHOLOG

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

Utworzono dnia 19.11.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Utworzono dnia 27.10.2020

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat, które nie mają rodziny w swoim najbliższym otoczeniu, uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności z domu.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią: 22 505 11 11 

Zakupy zrealizowane zostaną ze środków finansowych Seniora i dostarczone pod adres zamieszkania.

czytaj dalej na temat: Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Utworzono dnia 23.10.2020

Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Przeczytaj więcej...

czytaj dalej na temat: Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Utworzono dnia 23.10.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH chętnych do podjęcia współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności

czytaj dalej na temat: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 175

Wszystkich: