Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu 2.5

Utworzono dnia 04.05.2020

 

Czerwieńsk dn. 04.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Proszę o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych według poniższej specyfikacji.

Zadanie realizowane będzie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, celem którego jest przygotowanie do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostce, w wyniku których nastąpi zmiana systemu organizacyjnego jednostki polegająca na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych w ramach projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku”.
 2. Warsztaty oparte winny być na treściach dokumentu pn. „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”, stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Podczas warsztatów należy wykorzystać informacje zawarte w „Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.
 3. Przekazywane treści winny być zgodne z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019  poz. 1507), w szczególności z art. 110a wymienionej wyżej ustawy. Wykonawca przedstawi modelowe i praktyczne wskazówki służące wprowadzeniu w OPS w Czerwieńsku nowych rozwiązań, szczególnie w zakresie etatyzacji.
 4. W warsztatach weźmie udział minimum 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.
 5. Łączny czas trwania szkolenia wynosić będzie 14 godzin zegarowych
 6. Zajęcia będą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego.
 7. Miejscem realizacji usługi będzie OPS w Czerwieńsku.
 8. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:
 1. realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy;
 2. współpraca z Zamawiającym reprezentowanym przez pracownika OPS w Czerwieńsku na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy;
 3. prowadzenie listy obecności uczestników na zajęciach;
 4. przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ex-ante i ex-post,
 5. prowadzenie zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego karty czasu pracy,
 6. zapewnienie należytej ochrony danych osobowych uczestników zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Minimalne wymagania wobec osoby prowadzącej warsztaty, które będą weryfikowane na etapie podpisywania umowy:
 1. Wykształcenie wyższe II stopnia,
 2. Minimum 5 letni staż pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w postaci należytego przeprowadzenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/konsultacji dla pracowników pomocy społecznej z zakresu wdrożenia zmian organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej od świadczeń i usług socjalnych w ramach realizacji projektu/przedsięwzięcia dotyczącego wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w jednostkach OPS.
 4. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r.
 5. Kryterium oceny
 • Cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 15.00 osobiście lub listownie (liczy się data wpływu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

 

Projekt "Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

ZAŁĄCZNIKI:

2020.05.18 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 10.07.2020, 15:59

Nabór warsztaty - projekt 2.5

Utworzono dnia 04.05.2020, 13:10

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 132

W tym miesiącu: 449

W poprzednim miesiącu: 517

Wszystkich: