Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

AKTUALNOŚCI, strona 1:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024

Utworzono dnia 08.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z uslugi asystencji osobistej w roku 2024 zapraszamy do kontaktu.

czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - TRENER ZAJĘĆ SAMOOBRONY

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług TRENERA ZAJĘĆ SAMOOBRONY.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - TRENER ZAJĘĆ SAMOOBRONY

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PEDAGOG

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług PEDAGOGA.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PEDAGOG

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: PSYCHOLOGA.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PSYCHOLOG

Nabór na Partnera projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Utworzono dnia 10.07.2023

Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza otwarty konkurs na nabór Partnera w celu wspólnego przygotowanie, realizacji i rozliczania projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest zapewnienie i poprawa dostępu do lepszych jakościowo usług społecznych w środowisku lokalnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz upowszechnienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób w ograniczoną mobilnością.

czytaj dalej na temat: Nabór na Partnera projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Psycholog - rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 21.03.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu 21.03.2022 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (18.03.2022 r. godz.15.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Pracownia Psychologiczna Marta Słotwińska

ul. Piłsudskiego 2

68-100 Żagań

8.900,00 zł

W wyniku zakończonego postępowania na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 09.03.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Pracownia Psychologiczna Marta Słotwińska, ul. Piłsudskiego 2, 66-100 Żagań

Cena wykonania usługi brutto: 8.900,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

Czerwieńsk, 21.03.2022 r.

czytaj dalej na temat: Psycholog - rozstrzygnięcie

Trening umiejętności społeczny - rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 20.04.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu 20.04.2022 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (19.04.2022 r. godz.15.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Fundacja Usług Społecznych GOEL

ul. Słoneczna 5

66-016 Czerwieńsk

7.500,00 zł

 

W wyniku zakończonego postępowania na realizację usługi Aktywnej Integracji Społecznej w zakresie Treningu umiejętności społecznych, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 08.04.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Fundację Usług Społecznych GOEL, ul. Słoneczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Cena wykonania usługi brutto: 7.500,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

Czerwieńsk, 20.04.2022 r.

czytaj dalej na temat: Trening umiejętności społeczny - rozstrzygnięcie

Rehabilitacja rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 07.10.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

W dniu 07.10.2022 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (07.10.2022 r. godz.13.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Fundacja Usług Społecznych GOEL

ul. Słoneczna 5

66-016 Czerwieńsk

8.000,00 zł

W wyniku zakończonego postępowania na realizację usługi Aktywnej Integracji Społecznej w zakresie Rehabilitacji, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 29.09.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Fundację Usług Społecznych GOEL, ul. Słoneczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Cena wykonania usługi brutto: 8.000,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

 

Czerwieńsk, 07.10.2022 r.

 

 

czytaj dalej na temat: Rehabilitacja rozstrzygnięcie

Wakacyjne planszogranie

Utworzono dnia 03.07.2023

Jeśli nie masz pomysłu, jak zagospodarować wolny czas w okresie wakacyjnym to Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w ramach realizacji Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza dzieci i młodzież we wszystkie wtorki i ostatni czwartek wakacji w godzinach od 10.00 do 12.00 do udziału w WAKACYJNYM PLANSZOGRANIU.

czytaj dalej na temat: Wakacyjne planszogranie

Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II

Utworzono dnia 29.05.2023

        

Uprzejmie informujemy, że na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” Gmina Czerwieńsk otrzymała dofinansowanie w wysokości 61 036,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego w 2023 roku wynosi 231 060,84 zł.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

czytaj dalej na temat: Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II

POMOC/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – Psycholog Mobilny w miejscu zamieszkania na terenie powiatu zielonogórskiego

Utworzono dnia 08.05.2023

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w ramach udziału w projekcie „Prawo do życia w świecie bez przemocy” oferuje wsparcie psychologiczne dla osób objętych szeroko pojętym kryzysem, z terenu powiatu zielonogórskiego.

POMOC/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – Psycholog Mobilny w miejscu zamieszkania na terenie powiatu zielonogórskiego

Jeśli..

 • Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem/narkotykami,
 • Trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • Doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • Niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ rodzinie,
 • Doświadczyłeś rozpadu związku/ rozwodu,
 • Miałeś nieszczęśliwy wypadek, lub ktoś z Twoich bliskich miał,
 • Borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,
 • Straciłeś pracę/ źródło stałego dochodu,
 • Byłeś świadkiem lub ofiarą przestępstwa,
 • Utraciłeś sens życia.

... i nie potrafisz poradzić sobie z obecną sytuacją, potrzebujesz pomocy i wsparcia,
skontaktuj się pod numerem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
tel. +68 452-75-51 lub tel. +48 535-404-921 
i zapytaj o wsparcie psychologa w miejscu swojego zamieszkania.

 

Wsparcie to jest udzielane w ramach działania projektu pn. "Prawo do życia w świecie bez przemocy" Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Projekt będzie realizowany do 30.09.2023 r.

 

*Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Fundusze Norweskich
podejmowanych działań w obszarze świadczenia pomocy i wsparcia

Działanie nr 7 – „Działania wspierająco - pomocowe zwiększające możliwości działań w 8 powiatach”
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

                           

czytaj dalej na temat: POMOC/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – Psycholog Mobilny w miejscu zamieszkania na terenie powiatu zielonogórskiego

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Utworzono dnia 01.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że wzorem lat ubiegłym realizuje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Gminie Czerwieńsk ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 przyznano kwotę 104.388,00 zł.

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Utworzono dnia 01.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że realizuje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Gminie Czerwieńsk ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 przyznano kwotę 718.598,00 zł.

czytaj dalej na temat: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Relacja z wręczenia nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Kierunek - rodzina bez przemocy"

Utworzono dnia 26.01.2023

Dnia 18.01.2023 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego „Kierunek – rodzina bez przemocy”, którego organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwieńsku. Spotkanie poprowadziła Beata Przymus – Przewodnicząca Zespołu. Celem konkursu było budowanie w świadomości społecznej wizerunku rodziny bez przemocy i propagowanie bezpiecznego środowiska rodzinnego.

Komisja konkursowa doceniła prace dzieci i młodzieży za pomysłowość, wartość merytoryczną i estetyczną oraz przekaz edukacyjny. Na konkurs nadesłano 28 prac z 5 placówek edukacyjnych Gminy Czerwieńsk. Nagrodzone prace zostały wydrukowane w formie plakatów i będą rozpowszechnione na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach akcji profilaktycznej.

czytaj dalej na temat: Relacja z wręczenia nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Kierunek - rodzina bez przemocy"

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 31

W poprzednim tygodniu: 51

W tym miesiącu: 187

W poprzednim miesiącu: 177

Wszystkich: