Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

INFORMACJA COVID-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w siedzibie placówki przebywać może tylko jeden Klient.
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA WIZYTY. 
Pracownicy zadania wynikające z działalności OPS realizowali będą w trybie wewnętrznym. Wywiady środowiskowe, w większości, przeprowadzane będą telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że przy drzwiach wejściowych do budynku zawieszona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach, na których niezbędne jest umieszczenie:

- imienia i nazwiska;

- numeru telefonu komórkowego w celu szybkiej i sprawnej komunikacji;

- numeru konta bankowego (na wniosku o pomoc lub innym dokumencie), na które tut. OPS będzie przekazywał świadczenia pieniężne, jeśli takie zostaną stronie przyznane. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku od miesiąca października 2020 roku nie realizuje wypłat gotówkowych.

Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.

W sprawach prowadzonych przez tut. OPS można się kontaktować telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka:

  Dyrektor OPS

tel. 68 327 83 37

  Księgowość

tel. 68 321 90 58

  Świadczenia rodzinne

tel. 68 327 88 83

  Pracownicy socjalni

tel. 68 321 90 92

tel. 68 321 90 94

tel. 68 321 90 95

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PAŃSTWU ZDROWIA I ODPORNOŚCI!


 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Projekt „Lepsze jutro II” trwa! Zachęcamy do udziału!

Utworzono dnia 01.12.2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk

przypominam i gorąco zachęcam do udział w projekcie pn.: „Lepsze jutro II”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie tych osób do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie.

Jeżeli poszukujecie Państwo pracy i jesteście osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, z orzeczoną niepełnosprawnością, zwolnionymi z zakładu karnego, uzależnionymi od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, bezdomnymi serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych edycjach projektu, które  rozpoczną się w I kwartale 2022 r.

W ramach wsparcia zawodowego realizowane są następujące rodzaje kursów zawodowych: pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy, pracownik gospodarczy, pracownik budowlany (z uprawnieniami obsługi wózków widłowych). Zajęcia teoretyczne prowadzone są w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze i trwają jeden  miesiąc. W ramach praktycznej nauki zawodu uczestnicy projektu przez pięć miesięcy doskonalą wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć stacjonarnych i nabywają  doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych i zakładach pracy na terenie Gminy Czerwieńsk lub miasta Zielona Góra (zależnie od wybranej specjalności).

W procesie wsparcia społeczno – zawodowego dla uczestników projektu przewidziano: badania lekarskie, szkolenie BHP, odzież roboczą, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć całodziennych, ubezpieczenie NNW, środki na dojazdy, stypendia szkoleniowe, świadczenia integracyjne.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Wadiak-Kurowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - tel.: 68 321 90 52.

Burmistrz Czerwieńska

/-/ Piotr Iwanus

czytaj dalej na temat: Projekt „Lepsze jutro II” trwa! Zachęcamy do udziału!

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością w oddziale PFRON

Utworzono dnia 26.11.2021

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON można uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy CIDON są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Wyrażamy przekonanie, że Centra informacyjno-doradcze staną się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa czy konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi PFRON pragnie zapewnić, że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące. Już dziś CIDON oferuje możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z Oddziałem PFRON Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 11, tel.: 68 422 78 07 lub 882 789 215, e-mail pnatkanski@pfron.org.pl.  

czytaj dalej na temat: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością w oddziale PFRON

Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet

Utworzono dnia 29.10.2021

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA wystartowało z projektem pt. "Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet."
Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeśli doświadczasz opresji, przemocy, dyskryminacji, jeśli nie uzyskałaś/eś pomocy państwa, kiedy łamano Twoje ludzkie prawa – ten projekt adresowany jest do Ciebie.

W ramach projektu oferujemy pomoc specjalistów, porady prawne, psychologiczne, dyżury psychoterapeutki oraz doradczyń, które pokierują do specjalistów, umówią na spotkanie, przygotują plan wyjścia z kryzysu. Jesteśmy także zdalnie, możesz skorzystać z pomocy również anonimowo! Możesz dzwonić, możesz mailować, możesz przyjść.

Zapraszamy do

Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA
Stary Rynek 17, Zielona Góra
wejście od ul. Lisowskiego 11A

 

Telefon: 68 454 92 32


Telefon alarmowy
699-861-113
czynny
poniedziałek – środa 9:00-12:00,
czwartek – niedziela 15:00-18:00.

Dyżury osób pierwszego kontaktu:
poniedziałek – środa 12:00-18:00,
czwartek – piątek 9:00-15:00.

Porady prawne:
poniedziałek-środa 15:30-18:00,
czwartek 10:00-13:00.

 

Porady psychologiczne:
wtorek 16:00-18:00,
środa 12:15-14:45,
piątek 12:00-15:00. 

Rozmowę ze specjalistą odbędziesz także mailowo, napisz:
poradyprawne@baba.org.pl – dot. zagadnień prawnych
baba@baba.org.pl – wszystkie inne problemy 

 

czytaj dalej na temat: Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet

Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 20.09.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Utworzono dnia 20.09.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie

2021.08.24 - Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 27.08.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że postępowanie na Świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie zostaje unieważnione, z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym postępowaniu.

czytaj dalej na temat: 2021.08.24 - Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

2021.08.24 - Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Utworzono dnia 27.08.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że postępowanie na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie zostaje unieważnione, z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym postępowaniu.

czytaj dalej na temat: 2021.08.24 - Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 14.08.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Utworzono dnia 13.08.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Program Osłonowy "Jesteś dla nas ważna(y)! Pomoc w przemocy"

Utworzono dnia 28.07.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w okresie od czerwca do grudnia 2021 r. realizuje projekt pn.

„Jesteś dla nas ważna(y)! Pomoc w przemocy"

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne w formie Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Punkt mobilny będzie w 7 miejscowościach w naszej Gminie (szczegółowe terminy na plakacie).

Ponadto planuje się utworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym dla dzieci i młodzieży w celu rozszerzenie oferty pomocowej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie:

- osoby, które pośrednio lub bezpośrednio doświadczyły lub nadal doświadczają przemocy domowej (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej),

- osoby, które chcą się dowiedzieć, w jaki sposób unikać tego typu zagrożeń,

osoby, które chcą dowiedzieć się, czym jest przemoc i jak jej stanowczo mówić "STOP".

 

czytaj dalej na temat: Program Osłonowy "Jesteś dla nas ważna(y)! Pomoc w przemocy"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 20.07.2021

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby i rodziny, którym zostało wydane skierowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, że paczki żywnościowe będą wydawane w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej 2 w dniu 28.07.2021 r. od godziny 9.00 do 12.00.

Jednocześnie informujemy, iż kolejne terminy wydawania paczek będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń tut. Ośrodka, na stronie internetowej www.czerwiensk.pl w zakładce OPS, www.opsczerwiensk.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Upoważnienia do odbioru żywności można odebrać w Dziale Księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Utworzono dnia 16.07.2021

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza otwarty konkurs na nabór Partnera w celu wspólnego przygotowanie, realizacji i rozliczania projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

czytaj dalej na temat: Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Świadczenia Dobry Start - ZUS

Utworzono dnia 05.07.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie uległy zasady składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Od dnia 1 lipca 2021 r. obsługą świadczenia Dobry Start będzie się zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. 2021r., poz.1092).

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • bankowości elektronicznej,
  • portalu PUE ZUS,
  • portalu Empatia. 

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy dnia 22 lipca 2021 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, gdzie odbywało się będzie spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

czytaj dalej na temat: Świadczenia Dobry Start - ZUS

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 55

W tym miesiącu: 35

W poprzednim miesiącu: 286

Wszystkich: