Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

INFORMACJA COVID-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w siedzibie placówki przebywać może tylko jeden Klient.
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA WIZYTY. 
Pracownicy zadania wynikające z działalności OPS realizowali będą w trybie wewnętrznym. Wywiady środowiskowe, w większości, przeprowadzane będą telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że przy drzwiach wejściowych do budynku zawieszona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach, na których niezbędne jest umieszczenie:

- imienia i nazwiska;

- numeru telefonu komórkowego w celu szybkiej i sprawnej komunikacji;

- numeru konta bankowego (na wniosku o pomoc lub innym dokumencie), na które tut. OPS będzie przekazywał świadczenia pieniężne, jeśli takie zostaną stronie przyznane. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku od miesiąca października 2020 roku nie realizuje wypłat gotówkowych.

Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.

W sprawach prowadzonych przez tut. OPS można się kontaktować telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka:

  Dyrektor OPS

tel. 68 327 83 37

  Księgowość

tel. 68 321 90 58

  Świadczenia rodzinne

tel. 68 327 88 83

  Pracownicy socjalni

tel. 68 321 90 92

tel. 68 321 90 94

tel. 68 321 90 95

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PAŃSTWU ZDROWIA I ODPORNOŚCI!


 

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 20.07.2021

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby i rodziny, którym zostało wydane skierowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, że paczki żywnościowe będą wydawane w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej 2 w dniu 28.07.2021 r. od godziny 9.00 do 12.00.

Jednocześnie informujemy, iż kolejne terminy wydawania paczek będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń tut. Ośrodka, na stronie internetowej www.czerwiensk.pl w zakładce OPS, www.opsczerwiensk.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Upoważnienia do odbioru żywności można odebrać w Dziale Księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Utworzono dnia 16.07.2021

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza otwarty konkurs na nabór Partnera w celu wspólnego przygotowanie, realizacji i rozliczania projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

czytaj dalej na temat: Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Świadczenia Dobry Start - ZUS

Utworzono dnia 05.07.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie uległy zasady składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Od dnia 1 lipca 2021 r. obsługą świadczenia Dobry Start będzie się zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. 2021r., poz.1092).

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • bankowości elektronicznej,
  • portalu PUE ZUS,
  • portalu Empatia. 

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy dnia 22 lipca 2021 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, gdzie odbywało się będzie spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

czytaj dalej na temat: Świadczenia Dobry Start - ZUS

2021.06.14 - Zapytanie ofertowe KONSULTANT PRAWNY

Utworzono dnia 14.06.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji KONSULTANTA PRAWNEGO

czytaj dalej na temat: 2021.06.14 - Zapytanie ofertowe KONSULTANT PRAWNY

2021.06.14 - Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

Utworzono dnia 14.06.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: PSYCHOLOGA

czytaj dalej na temat: 2021.06.14 - Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

2021.06.02 - Informacja o dniu wolnym 4 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 02.06.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku INFORMUJE,

że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku z dnia 20 kwietnia 2021 roku, w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) i ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920)

dzień 4 czerwca 2021 roku

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

oraz Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku

będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy 

w zamian za święto przypadającej w sobotę dnia 1 maja 2021 roku

W Gminie Czerwieńsk RUSZA Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Utworzono dnia 17.03.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku zaprasza osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 do składania dokumentów.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

czytaj dalej na temat: W Gminie Czerwieńsk RUSZA Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie

Utworzono dnia 11.01.2021

W związku z realizacją projektu "Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia w projekcie.

czytaj dalej na temat: Harmonogram wsparcia w projekcie

24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w Czerwieńsku oraz DDS+ w Czerwieńsku

Utworzono dnia 21.12.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że dnia 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie nieczynny.

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku dzień 24 grudnia 2020 roku roku został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku oraz Dziennego Domu Senior+ w Czerwieńsku w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej na temat: 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w Czerwieńsku oraz DDS+ w Czerwieńsku

2020.12.10 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Utworzono dnia 14.12.2020

Czerwieńsk dn. 10.12.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 27.11.2020 r. – usługa pełnienia funkcji TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary

UZASADNIENIE

Wybrany do udzielenia zamówienia Wykonawca złożył wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty i spełnia wymagania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy za wykonanie zamówienia zaproponowali najkorzystniejszą cenę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów za kryterium doświadczenia.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwieńsku
Beata Przymus

 

Projekt ,,Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta
poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

czytaj dalej na temat: 2020.12.10 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 175

Wszystkich: