Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Utworzono dnia 23.10.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba:
- posiadająca stałe źródło utrzymania,
- posiadająca pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
- bez uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
-opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
-kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku po uzyskaniu pozytywnej opinii przygotowanej przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Na podstawie pozytywnej opinii Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku podpisuje porozumienie z kandydatami na rodzinę wspierającą oraz z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która ma być objęta wsparciem.

W przypadku, gdy z wykonywaniem zadań określonych w porozumieniu wiąże się ponoszenie przez rodzinę wspierającą kosztów, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku podpisuje z rodziną wspierającą umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską).

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
- złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w OPS w Czerwieńsku,
- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- uzyskać pozytywną opinię Dyrektora OPS w Czerwieńsku,
- podpisać porozumienie w sprawie ustanowienia rodziny wspierającej,
- podpisać umowę uprawniającą rodzinę wspierająco do zwrotu niektórych, wyłącznie uzasadnionych  kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za zgodą rodziny potrzebującej wsparcia oraz jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3278337 lub 508670716.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Utworzono dnia 23.10.2020, 15:43

Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny